m2 Leisure

De Uitdaging

Het mee ontwikkelen van een totaal Catering aanbod in een vakantie resort in ontwikkeling in China.

Green Park

Deqing Senbo Green Park Resort

 

De Oplossing

Culinair Rendement heeft op basis van het basisplan gecontroleerd of de noodzakelijk m2 die noodzakelijk zijn voor de te voeren concepten afdoende zijn . Dit voor de totale nieuwe back- en frontoffice met de daarbij horende goederenstroom, in een latere fase zullen de keuken- & barindeling worden opgezet per concept en de hieruit voortvloeiende apparatuurlijst.

 

Weten wat Culinair Rendement voor uw keuken of bedrijf kan betekenen?