Hema

De Uitdaging

Ontwikkeling totaal logistiek back-of-house plan voor horecavoorzieningen met een optimale balans tussen beschikbare meters, werksystematiek en inzetbare uren

De Oplossing

Als eerste hebben we de koppen bij elkaar gestoken en een antwoord geformuleerd op de vraag wat we waar, wanneer, waarom en hoe wilden verkopen. Culinair Rendement heeft vervolgens het basisplan ontwikkeld voor de nieuwe back- en frontoffice met de daarbij horende goederenstroom, keuken- & barindeling en per horecaconcept de hieruit voortvloeiende apparatuurlijst.

Tevens ondersteunend geweest bij de tenderprocedure van de apparatuur. Tijdens de bouwperiode van de horecavoorzieningen (november 2009 tot mei 2010) wekelijks op de bouw aanwezig voor controle ondersteuning en procesaansturing.

Weten wat Culinair Rendement voor uw keuken of bedrijf kan betekenen?