Center Parcs (meerdere projecten)

De Uitdaging

Ontwikkeling van totaal logistiek back-of-house plan voor horecavoorzieningen voor diverse parken (Parc Roybon, Eemhof, Parc Les Trois Forrets, Moselle)

De Oplossing

Bij aanvang is vastgesteld welke voorzieningen of concepten wenselijk werden geacht en is bepaald wat er op welke manier verkocht zou gaan worden, rekeninghoudend met beschikbare uren en beschikbare vierkante meters. Culinair Rendement heeft het totale basis plan ontwikkeld voor back- en frontoffice met de daarbij behorende goederenstromen, keuken- & barindeling en per concept de hieruit voortvloeiende apparatuurlijst.

Weten wat Culinair Rendement voor uw keuken of bedrijf kan betekenen?