Formatie & roostering

Personeel is uw grootste kostenpost. Een goed samengesteld en op elkaar ingespeeld team, een juiste roostering en een efficiënte benutting van capaciteit in daluren, kan u een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Culinair Rendement kan u adviseren over de optimale keukenbezetting, werkverdeling en helpt uw formatie doeltreffend te roosteren aan de hand van een overzichtelijk werkrooster.

Weten wat Culinair Rendement voor uw keuken of bedrijf kan betekenen?