Efteling

De Uitdaging

Ontwikkeling totaal logistiek back-of-house plan horecavoorziening De Hartenhof.

De Oplossing

Bij aanvang is samen met Conceptional vastgesteld welke voorzieningen of concepten wenselijk werden geacht bij de nieuwe attractie en is bepaald wat er op welke manier aangeboden zou gaan worden, rekening houdend met beschikbare uren en beschikbare vierkante meters.
Culinair Rendement heeft mede de invulling van het basisplan ontwikkeld voor back- en frontoffice met de daarbij behorende goederenstromen, keuken- en barindeling en per concept de hieruit voortvloeiende apparatuurlijst. Tevens ondersteuning verleend naar afdeling inkoop tijdens de tenderfase van het project aangaande keuken apparatuur.

 

 

Weten wat Culinair Rendement voor uw keuken of bedrijf kan betekenen?